ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1    ครูประจำชั้น : มิสเกศราพร  ยอดพุดซา / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2    ครูประจำชั้น : มิสกาญจนธัช  สวัสดี / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3    ครูประจำชั้น : มิสปสุตา  ตระกูลวงษ์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์เจตน์  จันทภา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4    ครูประจำชั้น : มิสพรรยพร  ทิพย์ชูรัตน์ / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์บุญส่ง  นามกระโทก / ครูผู้ช่วย : มิสทัศนีย์  ช้อนขุนทด
English Program Secondary 3   ครูประจำชั้น : มาสเตอร์สรพงษ์  เชยโพธิ์ / ครูผู้ช่วย : Miss.Cynthia Pantinople

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   

  ครูประจำชั้น : มิสเกศราพร  ยอดพุดซา / ครูผู้ช่วย : -

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   

  ครูประจำชั้น : มิสกาญจนธัช  สวัสดี / ครูผู้ช่วย : -

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3   

  ครูประจำชั้น : มิสปสุตา  ตระกูลวงษ์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์เจตน์  จันทภา

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   

  ครูประจำชั้น : มิสพรรยพร  ทิพย์ชูรัตน์ / ครูผู้ช่วย : -

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5   

  ครูประจำชั้น : มาสเตอร์บุญส่ง  นามกระโทก / ครูผู้ช่วย : มิสทัศนีย์  ช้อนขุนทด

 • English Program Secondary 3  

  ครูประจำชั้น : มาสเตอร์สรพงษ์  เชยโพธิ์ / ครูผู้ช่วย : Miss.Cynthia Pantinople