ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1    ครูประจำชั้น : มิสศิริพร  ตรตรอง / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2    ครูประจำชั้น : มิสอุไร  ทองไพบูลย์ / ครูผู้ช่วย : มิสวันดี  ชลธารเฉลิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3    ครูประจำชั้น : มิสฉัตฑิกา  ทรวงโพธิ์ / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4    ครูประจำชั้น : มิสวัญเพ็ญ  ทรงพระ / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5    ครูประจำชั้น : มิสรจเรข  พงษ์บุญ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์ทวีป  แย้มจะบก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6    ครูประจำชั้น : มิสเพลินพิศ  กาจณรงค์ / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7    ครูประจำชั้น : มิสรุจิรัตน์  แสงอรุณ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์กรกนก  ชาตะสุวัจนานนท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8    ครูประจำชั้น : มิสรัตนา  พันธ์งาม / ครูผู้ช่วย : -