ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1    ครูประจำชั้น : มิสรุศรา  วิชาจารย์ / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์ชวลิต  เอนกเวียง / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์โสภณวิทย์  เชื้อสกล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3    ครูประจำชั้น : มิสปนัดดา  จิณวงศ์ / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์อดิศักดิ์  สลางสิงห์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์เสนีย์  ศิริสวัสดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5    ครูประจำชั้น : มิสฉัตรพร  ฉัตรมณี / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6    ครูประจำชั้น : มิสทัศนีย์  พงษ์บัณฑิต / ครูผู้ช่วย : มิสปณิษา  ดาวเรือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7    ครูประจำชั้น : มิสรัตนาพร  ปุยภูงา / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์กิรติ  ม่วงมณี / ครูผู้ช่วย : -