ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้น : มิสนฤมล มณีรัตน์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์อธิวัฒน์ ปลอดนุ้ย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้น : มิสสุกัญญา ชิ้นจอหอ / ครูผู้ช่วย : มิสนัทวรรณ นันทนารมณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ครูประจำชั้น : มิสอรุณรัตน์ ม่วงมณี / ครูผู้ช่วย : มิสมลิ นากเกิดพะเนา
English Program Primary 1 ครูประจำชั้น : มิสปทุมพร มีหิรัญ / ครูผู้ช่วย : Mr.Carl Plunkett


 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

  ครูประจำชั้น : มิสนฤมล มณีรัตน์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์อธิวัฒน์ ปลอดนุ้ย

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  

  ครูประจำชั้น : มิสสุกัญญา  ชิ้นจอหอ / ครูผู้ช่วย : มิสนัทวรรณ  นันทนารมณ์

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  

  ครูประจำชั้น : มิสอรุณรัตน์  ม่วงมณี / ครูผู้ช่วย : มิสมลิ  นากเกิดพะเนา

 • English Program Primary 1

  ครูประจำชั้น : มิสปทุมพร  มีหิรัญ / ครูผู้ช่วย : Mr.Carl Plunkett