ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1    ครูประจำชั้น : มิสเพียงใจ  ศรีภาพงษ์ / ครูผู้ช่วย : มิสจินตนา  พรหมเมตตา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2    ครูประจำชั้น : มิสอัจฉรา  วิเศษสมบูรณ์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์สรรเสริญ  วงศ์ชาวนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3    ครูประจำชั้น : มิสคมขำ  ลิศนันท์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์สมพร  กันศรีนวกุล
English Program Primary 2   ครูประจำชั้น : มิสณัฐภัสร์  พรหมโสดา / ครูผู้ช่วย : Mrs.Ceres Laluma

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1   

  ครูประจำชั้น : มิสเพียงใจ  ศรีภาพงษ์ / ครูผู้ช่วย : มิสจินตนา  พรหมเมตตา

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   

  ครูประจำชั้น : มิสอัจฉรา  วิเศษสมบูรณ์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์สรรเสริญ  วงศ์ชาวนา

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3   

  ครูประจำชั้น : มิสคมขำ  ลิศนันท์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์สมพร  กันศรีนวกุล

 • English Program Primary 2  

  ครูประจำชั้น : มิสณัฐภัสร์  พรหมโสดา / ครูผู้ช่วย : Mrs.Ceres Laluma