ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1    ครูประจำชั้น : มิสอุรณี  สนหมื่นไวย / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์ภุมรินทร์  รอสูงเนิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2    ครูประจำชั้น : มิสเพ็ญประภา  สุขจันทร์ / ครูผู้ช่วย : มิสมะลิ  วาปีโส
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3    ครูประจำชั้น : มิสขัตติยา  ปฏิภาณพงษ์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์โกศัย  ปรียานนท์
English Program Primary 3   ครูประจำชั้น : มิสภัทรินทร์  รัตนโกสุมภ์ / ครูผู้ช่วย : Miss.Cynthia Pantinople

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   

  ครูประจำชั้น : มิสอุรณี  สนหมื่นไวย / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์ภุมรินทร์  รอสูงเนิน

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   

  ครูประจำชั้น : มิสเพ็ญประภา  สุขจันทร์ / ครูผู้ช่วย : มิสมะลิ  วาปีโส

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   

  ครูประจำชั้น : มิสขัตติยา  ปฏิภาณพงษ์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์โกศัย  ปรียานนท์

 • English Program Primary 3  

  ครูประจำชั้น : มิสภัทรินทร์  รัตนโกสุมภ์ / ครูผู้ช่วย : Miss.Cynthia Pantinople