ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1    ครูประจำชั้น : มิสนงลักษณ์  พุ่มพู / ครูผู้ช่วย : มิสพรชฎา  ประมูลจักโก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2    ครูประจำชั้น : มิสเขมิกา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ / ครูผู้ช่วย : มิสแววดาว  ลือนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์กฤษณะ  สุ่มนอก / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์สุวัณชัย  ตรีชา
English Program Primary 4   ครูประจำชั้น : มิสอุมาสวรรค์  ตันทรมะโน / ครูผู้ช่วย : Miss.Dolly Gomes

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   

  ครูประจำชั้น : มิสนงลักษณ์  พุ่มพู / ครูผู้ช่วย : มิสพรชฎา  ประมูลจักโก

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   

  ครูประจำชั้น : มิสเขมิกา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ / ครูผู้ช่วย : มิสแววดาว  ลือนา

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3   

  ครูประจำชั้น : มาสเตอร์กฤษณะ  สุ่มนอก / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์สุวัณชัย  ตรีชา

 • English Program Primary 4  

  ครูประจำชั้น : มิสอุมาสวรรค์  ตันทรมะโน / ครูผู้ช่วย : Miss.Dolly Gomes