ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1    ครูประจำชั้น : มิสเบญจมาศ  บ่อน้ำเชียว / ครูผู้ช่วย : มิสวิชุดา  การรักษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2    ครูประจำชั้น : มิสวิไรวรรณ  บอมขุนทด / ครูผู้ช่วย : มิสอรพิน  จารุเฉลิมรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์เหรียญชัย  อำภาวงษ์ / ครูผู้ช่วย :
English Program Primary 5   ครูประจำชั้น : มิสอัมพร  ศรีวิชา / ครูผู้ช่วย : Mr.Graham Willams

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   

    ครูประจำชั้น : มิสเบญจมาศ  บ่อน้ำเชียว / ครูผู้ช่วย : มิสวิชุดา  การรักษา

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2   

    ครูประจำชั้น : มิสวิไรวรรณ  บอมขุนทด / ครูผู้ช่วย : มิสอรพิน  จารุเฉลิมรัตน์

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3   

    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์เหรียญชัย  อำภาวงษ์ / ครูผู้ช่วย :

  • English Program Primary 5   ครูประจำชั้น : มิสอัมพร  ศรีวิชา / ครูผู้ช่วย : Mr.Graham Willams