ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1    ครูประจำชั้น : มิสวรางคณา  มีลาภ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์อัครพล  ขวัญศักดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2    ครูประจำชั้น : มิสมาริสา  การุณ / ครูผู้ช่วย : มิสเมษวรรณ  จิปอมจา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3    ครูประจำชั้น : มิสณฐพร  ประมูลจักโก / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4    ครูประจำชั้น : มิสนฎกร  มุ่งศีลธรรม / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์ณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5    ครูประจำชั้น : มิสอุษา  นิตย์ใหม่ / ครูผู้ช่วย : มิสปองขวัญ  ศรีทอง
English Program Secondary 1   ครูประจำชั้น : มาสเตอร์สรพงษ์  เชยโพธิ์ / ครูผู้ช่วย : Ms.Jenny  Lonogan

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1   

  ครูประจำชั้น : มิสวรางคณา  มีลาภ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์อัครพล  ขวัญศักดิ์

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   

  ครูประจำชั้น : มิสมาริสา  การุณ / ครูผู้ช่วย : มิสเมษวรรณ  จิปอมจา

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3   

  ครูประจำชั้น : มิสณฐพร  ประมูลจักโก / ครูผู้ช่วย : -

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4   

  ครูประจำชั้น : มิสนฎกร  มุ่งศีลธรรม / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์ณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5   

  ครูประจำชั้น : มิสอุษา  นิตย์ใหม่ / ครูผู้ช่วย : มิสปองขวัญ  ศรีทอง

 • English Program Secondary 1  

  ครูประจำชั้น : มาสเตอร์สรพงษ์  เชยโพธิ์ / ครูผู้ช่วย : Ms.Jenny  Lonogan