ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1    ครูประจำชั้น : มิสปราณี  แนบพุดซา / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2    ครูประจำชั้น : มิสรุ่งอรุณ  เนตรสูงเนิน / ครูผู้ช่วย : มิสรัตนา  วงษ์พุฒ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3    ครูประจำชั้น : มิสอ้อยทิพย์  อานามนารถ / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4    ครูประจำชั้น : มิสสมประสงค์  เบือนขุนทด / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5    ครูประจำชั้น : มิศขณารัศม์  ลิมปะฉัตรพงศ์ / ครูผู้ช่วย : -
English Program Secondary 2   ครูประจำชั้น : มิสอิงอร  อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / ครูผู้ช่วย : Ms.Archana  Arya