ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
(ป.3/2)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   

ครูประจำชั้น : มิสเพ็ญประภา  สุขจันทร์ / ครูผู้ช่วย : มิสมะลิ  วาปีโส

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key