ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
(ป.3/1)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   

ครูประจำชั้น : มิสอุรณี  สนหมื่นไวย / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์ภุมรินทร์  รอสูงเนิน

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key