ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
(ป.4/2)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   

ครูประจำชั้น : มิสเขมิกา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ / ครูผู้ช่วย : มิสแววดาว  ลือนา

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key