ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
(ม.3/5)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5   

ครูประจำชั้น : มาสเตอร์บุญส่ง  นามกระโทก / ครูผู้ช่วย : มิสทัศนีย์  ช้อนขุนทด

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key