ประถมศึกษาปีที่ 1/3
(ป.1/3)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  

ครูประจำชั้น : มิสอรุณรัตน์  ม่วงมณี / ครูผู้ช่วย : มิสมลิ  นากเกิดพะเนา

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key