ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
(ม.6/3)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3   

ครูประจำชั้น : มิสอุทัย  เป้าประจำเมือง / ครูผู้ช่วย : มิสปิยมาศ  คำหล้า

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key